پروپان دی اکسی تیتانیوم بیس اتیل استواستات

پروپان دی اکسی تیتانیوم بیس اتیل استواستات Propane-dioxy-titanium-bis) Ethylacetoasetate) یک مایع شفاف نارنجی است. پروپان دی اکسی تیتانیوم بیس اتیل استواستات در معرض رطوبت به تدریج و آهسته هیدرولیز می شود. پروپان دی اکسی تیتانیوم بیس اتیل استواستات گلیکول در ان-هگزان ، تولوئن و کلروبنزن حل می شود.

کاربرد پروپان دی اکسی تیتانیوم بیس اتیل استواستات

پروپان دی اکسی تیتانیوم بیس اتیل استواستات به عنوان افزودنی رزین استفاده می شود.

 

1مجموع 1 محصول
1مجموع 1 محصول
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
9 / 10
از 73 کاربر