ونیل تری استوکسی سیلان

ونیل تری استوکسی سیلان Viniltriacetoxysilane یک مایع بی رنگ یا تقریبا زرد است. ونیل تری استوکسی سیلان بوی تند استیک اسید (سرکه) دارد. ونیل تری استوکسی سیلان در حضور رطوبت هیدرولیز شده و سیلانول تولید می شود. سلانول تولید شده از هیدرولیز ونیل تری استوکسی سیلان می تواند با همتای خود در ونیل تری استوکسی سیلان دیگر واکنش دهد و سیل اکسان تولید کند یا با مواد معدنی ترکیب شود.

کاربرد ونیل تری استوکسی سیلان

ونیل تری استوکسی سیلان نسبت به آلک اکسی سیلان ها فعال تر است. ونیل تری استوکسی سیلان برای تولید سیلیکون سیلانات RTV-1 استفاده می شود. زمانی که ترکیب ونیل تری استوکسی سیلان در معرض رطوبت قرار می گیرد، گروه های استوکسی هیدرولیز می شوند و با دیگر گروه های استوکسی واکنش داده و اتصالات عرضی به سرعت شکل می گیرند. تشکیل استیک اسید یکی از محصولات جانبی این واکنش است.

 

1مجموع 1 محصول
1مجموع 1 محصول
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
9 / 10
از 73 کاربر