نمک های فلزی

نمک ها ترکیبات یونی هستند که از واکنش اسید با باز تولید می شوند. زمانی که بخش بازی نمک یک فلز باشد، آن را نمک فلزی می نامند. 

کاربرد نمک های فلزی

نمک های فلزی در بسیاری از صنایع به عنوان رسوب دهنده استفاده می شوند. زمانی که نمک های فلزی در آب حل می شوند، یون های فلزی هیدرولیز شده و هیدروکسیدهای با بار مثبت تشکیل می دهند که با حنثی سازی بار منفی سطح ذرات موجب لخته شدن آنها می شود. در دوزهای بالاتر، هیدروکسید فلزی رسوبی ایجاد می کند که ذرات را داخل سوسپانسیون گیر می اندازد و باعث می شود آنها رسوب کنند. با این وجود، نمک های فلزی به عنوان سیستم های الگو برای درک مکانیسم لخته شدن در میکرو جلبک ها استفاده می شود.

  •  های فلزی به عنوان بازدارنده در پلیمرها نیز استفاده می شود.
  • نمک های فلزهای واسطه به عنوان پوشش دهنده ی فلزی در فیبرهای کربنی کاربرد دارند.
  • نمک های فلزی در صنایع رنگ نیز کاربرد دارند.
  • از  های فلزی در محصولات آرایشی-بهداشتی و داروسازی نیز استفاده می شود.

 

1مجموع 5 محصول
1مجموع 5 محصول
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
9 / 10
از 73 کاربر