میکروسفر سیلیکا

میکروسفر سیلیکا ( silica microspheres ) به طور خاص برای ایزوله کردن نوکلئیک اسیدها استفاده می شود. به طور خلاصه:

  1. سحط میکروسفر سیلیکا دارای بار منفی است. میکروسفر سیلیکا را در محلول Ca2+ یا Mg2+ قرار داده و خوب هم می زنیم، در این حالت هر بار منفی سطح میکروسفر سیلیکا یک یون مثبت جذب می کند. این فرآیند باعث ایجاد بار مثبت در سطح میکروسفر سیلیکا می شود.
  2. میکروسفرهای سیلیکا را با آب دوبار یونیزه شسته تا یون های مثبت باقیمانده حذف شوند.
  3. RNA یا DNA با بار منفی به طور مستقیم به سطح میکروسفرهای سیلیکا که دارای بار مثبت است متصل می شوند.
  4. میکروسفرهای سیلیکا را شسته تا ناخالصی ها حذف شود.

میکروسفر سیلیکا برای مصارف کشاورزی نیز استفاده می شود.

ویژگیها:

  • دانه های یکنواخت سیلیکا به سادگی مجددا معلق (ساسپند) می شوند.
  • یکنواختی دانه ها مانع از به اشتراک گذاشتن DNA می شود. 
  • متخلخل نیست.
1مجموع 2 محصول
1مجموع 2 محصول
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
9 / 10
از 73 کاربر