میکروسفر سیلیکا مونودیسپرس

میکروسفرهای سیلیکا ( silica microspheres ) از واحدهای سیلیکون دی اکسید تشکیل شده است. میکروسفر سیلیکا دارای ساختاری آمورف است که به صورت پودر یا معلق در حلال و به صورت مایع موجود است.

خواص شیمیایی و فیزیکی:

 • میکروسفر سیلیکا ، به دلیل داشتن گروه های عاملی سیلانول بر روی سطح، سطح آبدوست یا هیدروفیل دارد، که می توان برای پیوند کووالانسی با لیگاندهای دیگر از این خصوصیت میکروسفر سیلیکا استفاده نمود.
 • میکروسفر سیلیکا تا دمای حدود 1000 درجه سانتیگراد نسبت به حرارت مقاوم است.
 • میکروسفر سیلیکا در حلالهای آلی پایدار است.
 • میکروسفر سیلیکا در بازهای قوی و اسید هیدروفلئوریک محلول است.

کاربرد و خصوصیات:

 1.  در داروسازی، بیوشیمی، شیمی کولوئید و ایرسول به عنوان سیستم مدل استفاده می شود؛
 2.  ایزوله کردن نوکلدیک اسیدها، جداسازی سلول و آزمایشات DNA یا سیستم ایمنی؛
 3.  شیمی سیلانیزاسیون؛
 4.  فلورسنس ذاتی کم؛
 5.   ایندکس انکسار و دانسیته منحصر به فرد؛
 6.  پیوند غیراختصاصی با بسیاری از بیومولکولها، پروتئین ها را جذب نمی کند، یک ماده ایده آل برای آزمایشات سیستم ایمنی؛
 7.  پوشش دهنده آیدین، استرپتاویدین، پروتئین A و دیگر پروتئین ها؛
 8.  استفاده آسان؛
 9.  تویزرهای اپتیکی؛
 10.  فاصله در پنل نمایشگرها؛
 11.  استاندارد کالیبراسیون دستگاه های فلوسایتومتر، آنالیزورهای ذرات و خون، زتا پتانسیومتر؛
 12. به عنوان ردیاب در علوم محیط زیست، قابل رویت کردن و اندازه گیری جریان در گازها و مایعات مانند بادسنج لیزر داپلر ( LDA ) تحلیل دینامیک ذرات ( PDA ) ، سرعت سنج تصویری ذرات ( PIV ) .
1مجموع 1 محصول
1مجموع 1 محصول
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
9 / 10
از 73 کاربر