میکروسفرهای فاصله ساز LCD

میکروسفرهای سیلیکا ( silica microspheres ) یک فاصله یکنواخت بین دو شیشه استفاده شده برای ساخت نمایشگر حفظ می کنند.

ویژگیها:

  • کاملا کروی، آگلومره نمی شود و اندازه ذرات منودیسپرس است.
  • ناخالصی بسیار جزئی است، الوشن اورانیوم، توریوم و دیگر عناصر رادیواکتیو کمتر ppm 0.1 است.
  • سطح میکروسفرهای سیلیکا مملو از گروه های سیلانول ( Si-OH≡ ) است که باعث واکنش پذیری خوب سیلان می شود.
  • ذرات میکروسفر سیلیکا از نظر حرارتی پایدار هستند. کاهش وزن میکروسفرها در بازه دمایی 200 تا 800 درجه سانتیگراد بسیار ناچیز است. که این امر میکروسفر سیلیکا را برای استفاده در چسب مهرموم، که باید دمای بالا تحم کند، مناسب می سازد.
1مجموع 1 محصول
1مجموع 1 محصول
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
9 / 10
از 73 کاربر