مولکولارسیو NaY

نوعی آلومینوسیلیکات فلزات قلیایی است که درواقع کریستال نوع Y نمک سدیم می باشد . مولکولارسیو NaY می تواند مولکولهایی با شعاع بحرانی کمتر از 10 را جذب کند .

کاربرد:

مولکولارسیو NaY برای مولکولهایی مناسب است که توسط مولکولارسیوA4 ، مولکولارسیوA3 و مولکولارسیوA5 جذب می شوند. همچنین مولکولارسیو NaY برخی مولکولها با شعاع بحرانی کوچک مانند هیدروکربنهای آروماتیک یا هیدروکربنهای شاخه دار را می تواند جذب کند .

 

1مجموع 1 محصول
1مجموع 1 محصول
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
9 / 10
از 73 کاربر