مولکولارسیو A5

مولکولارسیو A5 یک کریستال کلسیم با فرمول شیمیایی Ca4.5Na3[(AlO2)12(SiO2)12]·XH2O است. الک مولکولی A5 یک آلومینوسیلیکات فلزات قلیایی است. مولکولارسیوA5 می تواند مولکول های با شعاع بحرانی کمتر از 5 را جذب کند.

کاربرد:

مولکولارسیو A5 می تواند پارافین معمولی را از هیدروکربنهای شاخه دار و برخی هیدروکربن های حلقه ای به صورت انتخابی جدا نمود. الک مولکولی A5 به طور گسترده در جداسازی پارافین و ایزوپارافین استفاده می شود. مولکولارسیوA5 مولکولهایی که توسط مولکولارسیوA4 و مولکولارسیوA3 جذب می شوند را نیز جذب می کند. مولکولارسیوA5 برای تصفیه هوا، حذف H2S از گاز طبیعی و پتروگاز استفاده می شود.

 

1مجموع 2 محصول
1مجموع 2 محصول
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
9 / 10
از 73 کاربر