مولکولارسیو A4

مولکولارسیو  A4 نوعی کریستال سدیم با ساختار Na12[(AlO2)12(SiO2)12]·XH2O است. الک مولکولی A4 نوعی آلومینیوسیلیکات فلزات قلیایی است.  مولکولارسیو  4A می تواند مولکول هایی با شعاع بحرانی کمتر از 4 را جذب کند.

کاربرد:

مولکولارسیو  A4 برای بی آب کردن سیستم عایق گازی، عامل خشک کن استاتیک برای سیستم تبرید، بسته بندی دارو، اجزای الکترونیکی، موادشیمیایی که به سادگی فاسد می شوند، خشک کردن هیدروکربنهای اشباع شده و ... استفاده کرد.

 

1مجموع 2 محصول
1مجموع 2 محصول
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
9 / 10
از 73 کاربر