مشتقات سلولز

سلولز فراوان ترین پلی ساکارید طبیعی کشف شده است. سلولز یک پلیمر خطی حاوی حلقه های اتری شش عضوی متصل به هم و احاطه شده با سلولز است. معمولا هزاران واحد تکرار شونده ی گلوکز یک پلیمر سلولز را تشکیل می دهند. هیدرولیز سلولز و مشتقات سلولز منجر به تولید مولکول های گلوکز می شود.

ساختار حلقوی در زنجیره ی اصلی همراه با پیوند هیدروژنی قوی به سلولز یک ساختار مستحکم می بخشد. بنابراین، سلولز و برخی مشتقات سلولز دمای شیشه ای و نقطه ذوب بالایی دارند.

کاربرد مشتقات سلولز

سلولز عموماً برای تولید کاغذ و مقوا استفاده می شود. تنها مقدار کمی سلولز به مشتقات سلولزی مانند سلفن، ابریشم مصنوعی، سلولز استات و سلولز اترها تبدیل می شود.

از مشتقات سلولز در صنعت تولید پارچه، فیلم های پلاستیکی مانند فیلم های اپتیکی برای فناوری  LCD و عینک ایمنی، مواد مصرفی مانند فیلترهای برپایه سلولز، پرده و لیبل استفاده می شود. از مشتقات سلولز استر برای پوشش دهی چوب و فلزات نیز استفاده می شود.

مشتقات سلولز همچنین به عنوان حجم دهنده، اتصال دهنده، پایدارکننده و  کولوئید محافظ استفاده می شود.

 

1مجموع 1 محصول
1مجموع 1 محصول
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
9 / 10
از 73 کاربر