مشتقات آلی تیتانیوم

ترکیبات آلی تیتانیوم حاوی پیوند تیتانیوم-کربن است که اولین بار در دهه ی 1950 توسط هرمان و نلسون با گزارش ساخت TiPh(OPri)3·LiOPri·LiBr·OEt2 و تبدیل آن به TiPh(OPri)توصیف شد. بعدها مشتق σ-آریل، یک جامد زرد کمرنگ، کشف شد که پایداری حرارتی متوسط دارد و بدون تجزیه قابل توجهی در تاریکی و تحت نیتروژن و دمای کمتر از 10 درجه سانتیگراد قابل نگهداری است. کاتالیست های کشف شده توسط زیگلر و ناتان، اثرات تجاری مهمی درپی داشت که منجر به موج عظیم توجه به مشتقات آلی تیتانیوم گردید. کاتالیست کشف شده توسط زیگلر یک سیستم ناهمگن و جزئیات مکانیسم آن عموما نامعلوم بود، بنابراین تحقیقات بسیاری بخصوص با موضوع نقش تیتانیوم و آلومینیوم در رشد زنجیره و واکنش های پایانی انجام شد.

کاربرد مشتقات آلی تیتانیوم

مشتقات آلی تیتانیوم در واکنش های صنعتی بسیاری کاربرد دارند. مشتقات آلی تیتانیوم به عنوان کاتالیست در صنعت استفاده می شود. همچنین مشتقات آلی تیتانیوم برای اصلاح سطح، بهبود دهنده چسبندگی، عامل ایجاد کننده پیوند عرضی ( کراسلینکر crosslinker ) و ...  استفاده می شود.

 

1مجموع 11 محصول
1مجموع 11 محصول
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
9 / 10
از 73 کاربر