مشتقات آلی آلومینیوم

در مشتقات آلی آلومینیوم معمولا آلومینیوم سه یا چهار مجاور دارد. در ترکیباتی که آلومینیوم با چهار مولکول مجاور است، ساختار چهاروجهی مطلوب است. از آنجا که آلومینیوم اتم بزرگتری است، توسط چهار لیگاند کربن اشغال می شود ترکیبات آلی آلومینیوم که در آن آلومینیوم سه مجاور دارد، معمولا به شکل دیمر هستند و با یک لیگاند آلکیل متصل شده اند. زمانی که ترکیب آلی آلومینیوم شامل هیدرید یا هالید باشد، این لیگاندهای کوچکتر منجر به اشغال جایگاه های پل می شود.سه مجاور زمانی رخ می دهد که گروه R بزرگ باشد مانند ایزوبوتیل.

مشتقات آلی آلومینیوم عموما به عنوان کاتالیزور در تولید مواد مختلف استفاده می شوند. همچنین برخی از ایت مشتقات به عنوان ماده اولیه برای تولید دیگر کربوهیدارت ها به کار می روند

 

ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
9 / 10
از 73 کاربر