(متیل دی اتوکسی سیلیل متیل) دی اتیل آمین

(متیل دی اتوکسی سیلیل متیل)دی اتیل آمین (methyldiethoxysililmethyl(diethylamine  یا ان-اتیل-ان - ( متیل دی اتوکسی سیلیل متیل ) اتان آمین یک آلفا سیلان است. نزدیکی اتم سیلیکون به اتم نیتروژن می تواند واکنش هیدرولیز را در مقایسه با آمینوپروپیل سیلان افزایش دهد.

(متیل دی اتوکسی سیلیل متیل) دی اتیل آمین در اکثر حلال های آلی مانند الکل، استون، تولوئن، استیک اتر و همچنین در آب محلول است.

کاربردهای ( متیل دی اتوکسی سیلیل متیل ) دی اتیل آمین

( متیل دی اتوکسی سیلیل متیل ) دی اتیل آمین را می توان به عنوان عامل اتصال عرضی برای سیلیکون رابر RTV استفاده نمود. همچنین از ( متیل دی اتوکسی سیلیل متیل ) دی اتیل آمین به عنوان عامل استحکام دهنده رزین های مصنوعی کاربرد دارد.

 

1مجموع 1 محصول
1مجموع 1 محصول
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
9 / 10
از 73 کاربر