متیل تری پورپوکسی سیلان

متیل تری پورپوکسی سیلان Methyltripropoxysilane یک مایع بی رنگ است. متیل تری پروپوکسی سیلان در حضور رطوبت به آهستگی هیدرولیز می شود بنابراین عملا در آب نامحلول است.  طی هیدرولیز تری پروپوکسی متیل سیلان سیلانول فعال تولید می شود. متیل تری پروپوکسی سیلان در حلالهای آلی مانند الکلها، هیدروکربن ها و استن ها محلول است.

کاربرد متیل تری پروپوکسی سیلان

تری پروپوکسی متیل سیلان در صایع شیمیایی و داروسازی کاربرد دارد.

 

1مجموع 1 محصول
1مجموع 1 محصول
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
9 / 10
از 73 کاربر