متیل تری بوتوکسی سیلان

متیل تری بوتوکسی سیلان Methyl tributoxysilane یا تری بوتوتوکسی متیل سیلان Tributoxymethylsilane یک مایع بی رنگ یا کاهی است. متیل تری بوتوکسی سیلان در حلالهای آلی مانند الکلها، هیدروکربن ها و استن ها محلول است.

کاربرد متیل تری بوتوکسی سیلان

متیل تری بوتوکسی سیلان در صایع شیمیایی و داروسازی کاربرد دارد.

 

1مجموع 1 محصول
1مجموع 1 محصول
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
9 / 10
از 73 کاربر