متیل تری استوکسی سیلان

متیل تری استوکسی سیلان methyltriacetoxysilan یک مایع بی رنگ یا تقریبا زرد است. متیل تری استوکسی سیلان یک استو سیلان است که از آلکانوسلان ها فعاال تر است. متیل تری استوکسی سیلان بوی تند استیک اسید (سرکه) را دارد. متیل تری استوکسی سیلان در حضور رطوبت هیدرولیز می شود و سیلانول تولید می کند که می تواند با خودش واکنش دهد و سیل اکسان تشکیل دهد یا به ماده معدنی متصل شود.

کاربرد متیل تری استوکسی سیلان

متیل تری استوکسی سیلان برای تولید سیلیکون سیلانات های RTV-1 به صورت مخلوط یک ترکیب استفاده می شود. زمانی که ترکیب متیل تری استوکسی سیلان در معرض رطوبت قرار می گیرد، گروه های استوکسی هیدرولیز می شوند و با دیگر گروه های استوکسی واکنش داده و اتصالات عرضی به سرعت شکل می گیرند. تشکیل استیک اسید یکی از محصولات جانبی این واکنش است.

 

1مجموع 1 محصول
1مجموع 1 محصول
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
9 / 10
از 73 کاربر