متیل تری اتوکسی سیلان

متیل تری اتوکسی سیلان Methyltriethoxysilane یا تری اتوکسی متیل سیلانTriethoxymethylsilane  یک مایع بی رنگ شفاف است. متیل تری اتوکسی سیلان بوی مشابه الکها دارد. متیل تری اتوکسی سیلان در حضور رطوبت به آهستگی هیدرولیز می شود بنابراین عملا در آب نامحلول است.  طی هیدرولیز تری اتوکسی متیل سیلان سیلانول فعال تولید می شود که در واکنش های بعدی الیگوسیلانول و سپس پلی سیلانول تولید می شود. متیل تری اتوکسی سیلان در حلالهای آلی مانند الکلها، هیدروکربن ها و استن ها محلول است.

کاربرد متیل تری اتوکسی سیلان

تری اتوکسی متیل سیلان به عنوان دافع آب برای بهبود توزیع پذیری پرکننده ها و کاهش تمایل آنها به رسوب استفاده می شود.

تری اتوکسی متیل سیلان به عنوان یک ماده مهم در تولید سول ژل ها استفاده می شود.

 

1مجموع 1 محصول
1مجموع 1 محصول
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
9 / 10
از 73 کاربر