متیل آلومینیوم سسکویی کلرید

متیل آلومینیوم سسکویی کلرید Methylaluminum sesquichloride

متیل آلومینیوم سسکویی کلرید Methylaluminum sesquichloride یک ترکیب آلی آلومینیوم مهم در صنعت است که به عنوان ماده اولیه تری اتیل آلومینیوم و کاتالیست سیستم های زیگلر-ناتان برای تولید الفنین و دی ان پلیمریزاسیون استفاده می شود. کاربرد دیگر متیل آلومینیوم سسکویی کلرید در واکنش های آلکیلاسیون به عنوان کاتالیست در اولیگومریزاسیون خطی و سیکلیزاسیون هیدروکربن های غیر اشباع است. متیل آلومینیوم سسکویی کلرید Methylaluminum sesquichloride عامل متيلاسیون در سنتز آلی می باشد.

متیل آلومینیوم سسکویی کلرید یک مایع بی رنگ است که به خود خود در هوای معمولی قابل احتراق است و زمانی که در تماس با آب و بسیاری مواد دیگر قرار گیرد به شدت واکنش می دهد .

Product name

Methylaluminum sesquichloride

Abbreviation

MASC

CAS No.

12542-85-7

Specification

Pure product, various customized solution

Packing

Steel cylinder

 

ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
9 / 10
از 73 کاربر