سیلیکاژل نارنجی

سیلیکاژل نارنجی یا Orange silica gel یک سیلیکا ژل نشانگر است که هنگام اشباع شدن از رطوبت رنگ آن از نارنجی به صورتی یا سبز تغییر می کند. تشکیل دهنده اصلی سیلیکاژل سیلیکون دی اکسید است و سیلیکا ژل نارنجی به دلیل غیرسمی، بی بو، بی ضرر و ایمن بودن برای محیط زیست به سرعت جایگزین سیلیکاژل آبی می شود.

سیلیکاژل نارنجی جایگزین زیست محیطی سیلیکاژل آبی رنگ که حاوی کلرید کبالت است، شده است. سیلیکاژل نارنجی زمانیکه اشباع شود از نارنجی به حالت شفاف تغییر رنگ می دهد

کاربردها:

سیلیکاژل نارنجی به تنهایی یا مخلوط با سیلیکاژل های دیگر قابل استفاده است. برای خشک کردن و نمایش رطوبت، می توان مقدار مناسبی از ماده را محفظه مناسب قرار داد تا به این هدف دست یابیم.

محافظت ابزار دقیق، داروها، مواد پتروشیمی، غذا، لباس، چرم، کفش، لوازم خانگی و گازهای صنعتی از تخریب ناشی از رطوبت با استفاده از سیلیکاژل نارنجی محقق می شود. سیلیکا ژل نارنجی همچنین برای اهداف خانگی مانند جذب رطوبت و رطوبت زدایی نیز استفاده شود.

1مجموع 1 محصول
1مجموع 1 محصول
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
9 / 10
از 73 کاربر