سیلیکاژل با تخلخل بالا

سیلیکاژل با تخلخل بالا Big wide pore silica gel یک محصول شیری رنگ است. سیلیکاژل با تخلخل بالا به شکل گرانول و کروی وجود دارد. ترکیب اصلی سیلیکاژل با تخلخل بالا SiO2.nH2O می باشد. ژل سیلیکا در آب و اسیدهای معدنی نامحلول است اما سیلیکاژل با تخلخل بالا در هیدروفلئوریک اسید و بازهای قوی حل می شود.

کاربرد:

ژل سیلیکا با تخلخل بالا عمدتا به عنوان پایدارکننده، کاتالیست و حامل کاتالیست استفاده می شود. همچنین سیلیکاژل با تخلخل بالا در جذب پلیمرهای پروتئینی در محصولات تخمیرشده ، تصفیه و تلخیص مواد فعال، تصفیه آب و بازیابی فلزات گرانبها، داروهای سنتز شده و ... کاربرد دارد. بعلاوه سیلیکاژل با تخلخل بالا در تولید مواد لاستیکی ضدآب و مواد واحدهای جداکننده هوا استفاده می شود

1مجموع 1 محصول
1مجموع 1 محصول
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
9 / 10
از 73 کاربر