سیلیکاژل آبی

سیلیکاژل آبی یا Blue Silica Gel بنابر شکل ذرات، ذراتی آبی یا آبی شفاف شیشه ای است. سیلیکاژل آبی به دودسته کروی و توده ای تقسیم می شود. سیلیکاژل آبی می تواند پس از جذب و اشباع از آبی به صورتی تغییر رنگ دهد.

کاربرد:

سیلیکاژل آبی زمانی که ابزار و تجهیزات در شرایط جذب قرار می گیرد برای جذب رطوبت و مقاومت به زنگ زدگی استفاده می شود، بلافاصله پس از جذب رطوبت رنگ سیلیکا ژل آبی از آبی به قرمز تبدیل شود که مستقیما رطوبت هوا را نشان می دهد.

هنگامی که سیلیکاژل آبی که با سیلیکا ژل معمولی خشک کن استفاده می شود، می توان سطح رطوبت خشک کن و رطوبت نسبی محیط را کارشناسی کرد.

سیلیکاژل آبی همیشه به عنوان سیلیکا ژل جاذب برای بسته بندی استفاده می شود. سیلیکا ژل آبی به طور گسترده در ابزار دقیق، چرم، کفش، لباس، غذا، دارو و دستگاه های خانگی استفاده می شود.

1مجموع 1 محصول
1مجموع 1 محصول
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
9 / 10
از 73 کاربر