سیلازان

سیلازان هیدرید سیلیکون و نیتروژن است که دارای زنجیره خطی یا غیرخطی اتم های سیلیکون و نیتروژن هستند. اتم های سیلیکون و نیتروژن در سیلازان ها با پیوند لووالانس به یکدیگر متصل شده اند. به طور کلی هر مشتقی از این ترکیب را نیز سیلازان می نامند. سیلازان ها مشابه سیلوکسان ها هستند اما بجای اتم اکسیژن در سیلازان –NH- جایگزین شده است.

کاربرد سیلازان ها

سیلازان ها برای اصلاح مواد آلی استفاده می شوند تا فرایند واکنش شیمیایی را ممکن یا موثرتر سازند.

همچنین سیلازان ها برای بهبود خواص فیزیکی محصول استفاده می شوند.

سیلازان ها برای بهبود خواص حرارتی لاستیک سیلیکون استفاده می شوند.

 

1مجموع 6 محصول
1مجموع 6 محصول
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
9 / 10
از 73 کاربر