دی کلرو متیل تری اتوکسی سیلان

دی کلرو متیل تری اتوکسی سیلان dichloromethyltriethoxysilane یک مایع بی رنگ است. دی کلرو متیل تری اتوکسی سیلان یک حد واسط برای ارگانوسیلان های سری آلفا است. دی کلرو متیل تری اتوکسی سیلان در اغلب حلال های آلی مانند الکل ها، استون، تولوئن، استیک اسید محلول است. دی کلرو متیل تری اتوکسی سیلان در آب محلول نیست.

کاربرد دی کلرو متیل تری اتوکسی سیلان

  • دی کلرو متیل تری اتوکسی سیلان به عنوان عامل اتصال به منظور بهبود چسبندگی رزین آلی به سطوح معدنی کاربرد دارد.
  • دی کلرو متیل تری اتوکسی سیلان به عنوان یک حد واسط برای ارگانوسیلان های سری آلفا استفاده می شود

 

1مجموع 1 محصول
1مجموع 1 محصول
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
9 / 10
از 73 کاربر