(دی کلرومتیل)تری کلروسیلان

(دی کلرومتیل)تری کلروسیلان  dichloromethyl)trichlorosilan) یا تری کلرو (دی کلرو متیل) سیلان یا دی کلرو متیل تری کلرو سیلان ترکیبی فعال و حاوی کلر است. (دی کلرومتیل)تری کلروسیلان در بسیاری از فرآیندهای شیمیایی کاربرد دارد.

کاربرد (دی کلرومتیل)تری کلروسیلان

(دی کلرومتیل)تری کلروسیلان به عنوان یک حدواسط مهم در تولید دیگر ترکیبات آلی سیلیسیم کاربرد دارد.

 

1مجموع 1 محصول
1مجموع 1 محصول
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
9 / 10
از 73 کاربر