دی کلرومتیل تری اتوکسی سیلان

دی کلرومتیل تری اتوکسی سیلان dichloromethyltriethoxysilane یک مایع شفاف بی رنگ است.

کاربرد دی کلرومتیل تری اتوکسی سیلان

دی کلرومتیل تری اتوکسی سیلان به عنوان یک حدواسط مهم در تولید دیگر ترکیبات آلی سیلیسیم کاربرد دارد. دی کلرومتیل تری اتوکسی سیلان به عنوان عامل اتصال دهنده در بهبود چسبندگی رزین ها به سطوح معدنی استفاده می شود.

 

ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
9 / 10
از 73 کاربر