دی متیل دی متوکسی سیلان

دی متیل دی متوکسی سیلان Dimethyldimethoxysilane یک مایع بی رنگ است. دی متیل دی متوکسی سیلان یک آلک اکسی سیلان است. دی متیل دی متوکسی سیلان در تماس با آب هیدرولیز شده و متانول و سیلانول بسیال فعال تولید می کند که در ادامه الیگومر و پلیمر سیلوکسان تولید می شود.

کاربرد دی متیل دی متوکسی سیلان

  • دی متیل دی متوکسی سیلان برای سنتز سرگرمی های شیمیایی استفاده می شود.
  • دی متیل دی متوکسی سیلان به عنوان یک افزودنی برای تولید رزین های سیلان کاربرد دارد.
  • دی متیل دی متوکسی سیلان برای آبگریز کردن سطوح مانند شیشه استفاده می شود.

 

1مجموع 1 محصول
1مجموع 1 محصول
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
9 / 10
از 73 کاربر