دی متیل آلومینیوم کلرید

دی متیل آلومینیوم کلرید Dimethylaluminium chloride

دی متیل آلومینیوم کلرید Dimethylaluminium chloride یک ماده آلی به شدت خطرناک است و در گروه اسیدهای لوئیس قرار می گیرد. فرمول شیمیایی دی متیل آلومینیوم کلرید C4H10AlCl است. زمانی که دی متیل آلومینیوم کلرید در هگزان حل می شود، دی متیل آلومینیوم کلرید یک مایع بی رنگ است. دی متیل آلومینیوم کلرید به عنوان کاتالیست در تولید پلی الفین و واسطه در تولید ترکیبات آلی فلزی استفاده می شود.

Product name

Dimethylaluminium chloride

Abbreviation

DMAC

CAS No.

1184-58-3

Specification

Pure product, various customized solution

Packing

Steel cylinder

 

ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
9 / 10
از 73 کاربر