دی ایزوپروپوکسی بیس استیل استونات تیتانیوم

دی ایزوپروپوکسی بیس استیل استونات تیتانیوم Di-i-propoxy-bis (acetylacentonate) titanium با فرمول شیمیایی  یک مایع زرد کمرنگ و شفاف است. دی ایزوپروپوکسی بیس استیل استونات تیتانیوم در معرض رطوبت به تدریج و آهسته هیدرولیز می شود. دی ایزوپروپوکسی بیس استیل استونات تیتانیوم در ایزوپروپانول، ان-هگزان ، تولوئن و کلروبنزن حل می شود.

کاربرد دی ایزوپروپوکسی بیس استیل استونات تیتانیوم

دی ایزوپروپوکسی بیس استیل استونات تیتانیوم به عنوان بهبود دهنده چسبندگی، عامل اصلاح کننده سطح، عامل ایجاد اتصالات عرضی و اصلاح کننده رنگ استفاده می شود.

 

1مجموع 1 محصول
1مجموع 1 محصول
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
9 / 10
از 73 کاربر