دی ایزوبوتیل آلومینیوم هیدرید

دی ایزوبوتیل آلومینیوم هیدرید Diisobutylaluminum hydride

دی ایزوبوتیل آلومینیوم هیدرید Diisobutylaluminum hydride یک عامل کاهش دهنده با فرمول (i-Bu2AlH) 2 است، که i-Bu نشان دهنده ایزوبوتیل (-CH2CH (CH3) 2) است. دی ایزوبوتیل آلومینیوم هیدرید Diisobutylaluminum hydride یک ترکیب آلومینیوم است که در ابتدا به عنوان یک کاتالیست برای پلیمریزاسیون آلکین ها مورد بررسی قرار گرفت.

Product name

Diisobutylaluminum hydride

Abbreviation

DIBAH

CAS No.

1191-15-7

Specification

Pure product, various customized solution

Packing

Steel cylinder

 

ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
9 / 10
از 73 کاربر