دی ان بوتوکسی بیس تری اتانول آمین تیتانیوم

دی ان بوتوکسی بیس تری اتانول آمین تیتانیوم Di-n-butoxy-bis (triethanolamine) titanium  تولید شرکت نیپون سودا، کشور ژاپن، یک مایع زرد کمرنگ و شفاف است. دی ان بوتوکسی بیس تری اتانول آمین تیتانیوم در معرض رطوبت به تدریج و آهسته هیدرولیز می شود. دی ان بوتوکسی بیس تری اتانول آمین تیتانیوم در آب، ان-بوتانول ، تولوئن و کلروبنزن حل می شود.

کاربرد دی ان بوتوکسی بیس تری اتانول آمین تیتانیوم

دی ان بوتوکسی بیس تری اتانول آمین تیتانیوم به عنوان پراکنده کننده و عامل ایجاد اتصالات عرضی استفاده می شود.

 

1مجموع 1 محصول
1مجموع 1 محصول
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
9 / 10
از 73 کاربر