دی اتیل آمین متیل تری اتوکسی سیلان

دی اتیل آمین متیل تری اتوکسی سیلان Diethylaminomethyltriethoxysilane یک آلفا سیلان جدید است. نزدیکی اتم نیتروژن به سیلیکون می تواند سرعت هیدرولیز را در دی اتیل آمین متیل تری اتوکسی سیلان نسبت به ( آمینوپروپیل ) سیلان افزایش دهد.

دی اتیل آمین متیل تری اتوکسی سیلان را با نام های ان-اتیل-ان-( تری اتوکسی سیلیل متیل )اتان آمین N-ethyl-N-(triethoxysilylmethyl)ethanamin و ( تری اتوکسی سییل متیل ) دی اتیل آمین (triethoxysilylmethyl)diethylamin نیز شناخته می شود.

دی اتیل آمین متیل تری اتوکسی سیلان در بیشتر حلالهای آلی مانند الکل، استون، تولوئن و استیک اتر حل می شود. همچنین دی اتیل آمین متیل تری اتوکسی سیلان در آب انحلال پذیر است.

کاربرد دی اتیل آمین متیل تری اتوکسی سیلان

دی اتیل آمین متیل تری اتوکسی سیلان به عنوان اتصال دهنده عرضی بری لاستیک های سیلیکونی RTV استفاده می شود. دی اتیل آمین متیل تری اتوکسی سیلان را می توان به عنوان عامل لنگراندازی در سنتز رزین ها استفاده نمود. دی اتیل آمین متیل تری اتوکسی سیلان همچنین به عنوان ماده اولیه مواد تکمیل در تولید پارچه کاربرد دارد. 

 

1مجموع 1 محصول
1مجموع 1 محصول
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
9 / 10
از 73 کاربر