دی اتیل آمینو پروپیل تری متوکسی سیلان

دی اتیل آمینو پروپیل تری متوکسی سیلان Diethylaminopropyltrimethoxysilane  یک ارگانو سیلان با ساختار پایه ی RnSi(OR)4-n است که در آن R می تواند آلکیل، آریل و OR گروه متوکسی، اتوکسی یا استوکسی باشد.

دی اتیل آمینو پروپیل تری متوکسی سیلان را با نام های ان-اتیل-ان-( تری متوکسی سیلیل پروپیل ) اتان آمین N-ethyl-N-(trimethoxysilylpropyl)ethanamin و ( تری اتوکسی سییل متیل ) دی اتیل آمین (triethoxysilylpropyl)diethylamin نیز شناخته می شود.

دی اتیل آمین متیل تری اتوکسی سیلان در بیشتر حلالهای آلی مانند الکل، استون، تولوئن و استیک اتر حل می شود. همچنین دی اتیل آمینو پروپیل تری متوکسی سیلان در آب انحلال پذیر است.

کاربرد دی اتیل آمینو پروپیل تری متوکسی سیلان

دی اتیل آمینو پروپیل تری متوکسی سیلان به عنوان اتصال دهنده ، بهبود دهنده ی چسبندگی و اصلاح کننده سطوح استفاده می شود. 

 

1مجموع 1 محصول
1مجموع 1 محصول
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
9 / 10
از 73 کاربر