دی اتیل آلومینیوم کلرید

دی اتیل آلومینیوم کلرید Diethylaluminium chloride

دی اتیل آلومینیوم کلرید Diethylaluminium chloride یک ترکیب آلی بسیار خطرناک و اسید Lewis با فرمول شیمیایی C4H10AlCl می باشد. هنگامیکه دی اتیل آلومینیوم کلراید Diethylaluminium chloride در هگزان حل می شود، دی اتیل آلومینیوم کلراید Diethylaluminium chloride یک مایع بی رنگ می شود. دی اتیل آلومینیوم کلرید Diethylaluminium chloride را برای کاتالیز پلی الفین و به عنوان یک واسطه در آماده سازی ترکیبات ارگانیک فلزی استفاده می شود.

Product name

Diethylaluminum chloride

Abbreviation

DEAC

Molecular formula

(C2H5)2AlCl

Molecular weight

120.56

Density

0.972g/cm3(at25℃)

Boiling point

214.1℃(760mmHg)

CAS No.

96-10-6

Use

Catalyst in polyolefin industry, intermediate in organic compound manufacture.

 

ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
9 / 10
از 73 کاربر