تیتانیوم ایزوپروپوکسی اکیتلن گلیکول

تیتانیوم ایزوپروپوکسی اکیتلن گلیکول titanium-i-propooxy octyleneglycol تولید شرکت نیپون سودا، کشور ژاپن، یک مایع زرد کمرنگ است. تیتانیوم ایزوپروپوکسی اکیتلن گلیکول در معرض رطوبت به تدریج و آهسته هیدرولیز می شود. تیتانیوم ایزوپروپوکسی اکیتلن گلیکول در ایزوپروپانول، ان-هگزان ، تولوئن و کلروبنزن حل می شود.

کاربرد تیتانیوم ایزوپروپوکسی اکیتلن گلیکول

تیتانیوم ایزوپروپوکسی اکیتلن گلیکول عنوان عامل اصلاح سطح  استفاده می شود.

 

1مجموع 1 محصول
1مجموع 1 محصول
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
9 / 10
از 73 کاربر