تری-n-اکتیل آلومینیوم

تری-n-اکتیل آلومینیوم  Tri-n-octylaluminum

تری-n- اکتیل آلومینیوم  Tri-n-octylaluminum یک محلول بی رنگ شفاف است که بعنوان کاتالیست پلی الفین استفاده می شود.

Product name

Tri-n-octylaluminum

Abbreviation

TNOA

CAS No.

1070-00-4

Specification

Pure product, various customized solution

Packing

Steel cylinder

 

ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
9 / 10
از 73 کاربر