تری متیل اتیل سیلان

تری متیل اتیل سیلان Trimethylethylsilane  در دمای محیط مایع بی رنگ تا مایل به زرد است. تری متیل اتیل سیلان تحت شرایط معمولی با آب واکنش نمی دهد. تری متیل اتیل سیلان با نام اتیل تری متیل سیلان Ethyltrimethylsilane نیز شناخته می شود. تری متیل اتیل سیلان و بخار آن بسیار قابل اشتعال است.

کاربرد تری متیل اتیل سیلان

تری متیل اتیل سیلان در داروسازی استفاده می شود.

1مجموع 1 محصول
1مجموع 1 محصول
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
9 / 10
از 73 کاربر