تری متیل آلومینیوم

تری متیل آلومینیوم Trimethylaluminium

تری متیل آلومینیومTrimethylaluminium یا ( TMA ) یکی از ساده ترین نمونه های ترکیبات آلومینیوم است. فرمول شیمیایی تری متیل آلومینیوم CH3)3Al) می باشد.

تری متیل آلومینیوم Trimethylaluminium به صورت دیمر وجود دارد. تری متیل آلومینیوم Trimethylaluminium یک مایع بی رنگ و یک ترکیب صنعتی مهم است.

TMA به طور عمده برای تولید متیل آمین اکسید و فعالساز کاتالیزور زیگلر-ناتان در پلیمریزاسیون اولفین استفاده می شود.

تری متیل آلومینیوم به عنوان عامل متیلاسیون نیز استفاده می شود. واکنشگر Tebbe که برای متیلاسیون استرها و کتونها استفاده می شو، از تری متیل آلومینیوم تهیه می گردد.

از تری متیل آلومینیوم در ساخت نیمه هادی ها برای ایجاد لایه نازک استفاده می شود.

تری متیل آلومینیوم می تواند با آمین نوع سوم DABCO کمپلکس ایجاد کند که نسبت به خود تری متیل آلومینیوم به تنهایی ایمنی بالاتری دارد.

 

ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
9 / 10
از 73 کاربر