تری اتوکسی کلرومتیل سیلان

تری اتوکسی کلرومتیل سیلان  triethoxychloromethylsilane یا کلرومتیل تری اتوکسی سیلان یک حد واسط برای اورگانوسیلان ها، مانند فنیل آمینو متیل تریاتوکسی سیلان، به شمار می آید.

تری اتوکسی کلرومتیل سیلان در اکثر حلال های آلی مانند الکل، استون، تولوئن، استیک اتر محلول است اما در آب محلول نیست.

کاربرد تری اتوکسی کلرومتیل سیلان 

تری اتوکسی کلرومتیل سیلان  به عنوان عامل فریز کننده سیلیکون سولفید رابر در دمای عادی استفاده می شود.

تری اتوکسی کلرومتیل سیلان  به عنوان عامل اتصال دهنده به منظور بهبود چسبندگی رزین های آلی به سطوح معدنی استفاده می شود.

تری اتوکسی کلرومتیل سیلان  به عنوان یک حدواسط برای اورگانوسیلیکون های سری آلفا استفاده می شود.

 

1مجموع 1 محصول
1مجموع 1 محصول
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
9 / 10
از 73 کاربر