تری اتوکسی سیلان

تری اتوکسی سیلان triethoxysilane  یک مایع بی رنگ شفاف است. تری اتوکسی سیلان در تماس با آب ممکن است مشتعل شود و سیلان تولید کند. تری اتوکسی سیلان از نظر سمیت مانند سیلان ها سمی بوده و موجب خارش پوست، چشم و غشاهای مخاطی می شود. زمانی که به تری اتوکسی سیلان حرارت می دهیم از آن بوی تند ساطع می شود و دود می کند.

کاربرد تری اتوکسی سیلان

تری اتوکسی سیلان به عنوان ماده واسط برای تولید دیگر اورگانوسیلان ها استفاده می شود.

 

1مجموع 1 محصول
1مجموع 1 محصول
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
9 / 10
از 73 کاربر