تترا-ایزو-پروپوکسی تیتانیوم

تترا-ایزو-پروپوکسی تیتانیوم Tetra-i-propoxy titanium با فرمول شیمیایی  یک مایع زرد شفاف است. تترا-ایزو-پروپوکسی تیتانیوم در حضور رطوبت به سرع هیدرولیز می شود. تترا-ایزو-پروپوکسی تیتانیوم در برخی حلالهای آلی مانند ایزو پروپانول، ان- هگزان، تولوئن و کلروبنزن حل می شود.

کاربرد تترا-ایزو-پروپوکسی تیتانیوم

تترا-ایزو-پروپوکسی تیتانیوم به عنوان کاتالیست، بهبود دهنده چسبندگی، عامل اصلاح کننده سطح وعامل ایجاد اتصالات عرضی استفاده می شود.

 

1مجموع 1 محصول
1مجموع 1 محصول
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
9 / 10
از 77 کاربر