تترا-ان-بوتوکسی تیتانیوم

تترا-ان-بوتوکسی تیتانیوم Tetra-n-butoxy titanium با فرمول شیمیایی  یک مایع زرد کمرنگ و شفاف است. جرم مولکولی تترا-ان-بوتوکسی تیتانیوم 340 گرم بر مول است. تترا-ان-بوتوکسی تیتانیوم در معرض رطوبت به شدت هیدرولیز می شود. تترا-ان-بوتوکسی تیتانیوم در ان-بوتانول، ان-هگزان ، تولوئن و کلروبنزن حل می شود.

کاربرد تترا-ان-بوتوکسی تیتانیوم

تترا-ان-بوتوکسی تیتانیوم به عنوان کاتالیست، بهبود دهنده چسبندگی، عامل اصلاح کننده سطح، عامل ایجاد اتصالات عرضی و در رنگ های مقاوم به حرارت استفاده می شود.

 

1مجموع 1 محصول
1مجموع 1 محصول
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
9 / 10
از 73 کاربر