بیس [3-( تری اتوکسی سیلیل ) پروپیل ] آمین

بیس [3-( تری اتوکسی سیلیل ) پروپیل ] آمین Bis[3-(triethoxysilyl)propyl]amine به عنوان بهبود دهنده ی چسبندگی بین مواد غیرآلی و پلیمرهای آلی استفاده می شود. در واقع بیس [3-( تری اتوکسی سیلیل ) پروپیل ] آمین یک اصلاح کننده ی سطح است. بعبارت دیگر بیس [3-( تری اتوکسی سیلیل ) پروپیل ] آمین می تواند خواص شیمیایی سطح را تغییر دهد.

بیس [3-( تری اتوکسی سیلیل ) پروپیل ] آمین یک مایع زرد رنگ با بویی شبیه یه آمین است.

کاربرد بیس [3-( تری اتوکسی سیلیل ) پروپیل ] آمین

  •  بیس [3-( تری اتوکسی سیلیل ) پروپیل ] آمین در کامپوزیت نخ شیشه/پارچه شیشه، به عنوان تمکیل کننده یا تشکیل دهنده اصلی استفاده می شود.
  •  بیس [3-( تری اتوکسی سیلیل ) پروپیل ] آمین در مواد عایق کننده فیبرهای معدنی و ساینده ها به عنوان افزودنی به اتصال دهنده های فنولی استفاده می شود.
  •  بیس [3-( تری اتوکسی سیلیل ) پروپیل ] آمین در رزین های ریخته گری به عنوان افزودنی به رزین های فنولی، فوران و میلامین اضافه می شود.
  •  بیس [3-( تری اتوکسی سیلیل ) پروپیل ] آمین در چسبها و مهروموم ها به عنوان آغازگر یا افزودنی کاربرد دارد.
  •  بیس [3-( تری اتوکسی سیلیل ) پروپیل ] آمین در زمینه معدنی پلیمرها (کامپوزیت ها) استفاده می شود.
  •  بیس [3-( تری اتوکسی سیلیل ) پروپیل ] آمین در پیش اصلاح پرکننده ها و پیگمنت ها استفاده می شود.
  •  بیس [3-( تری اتوکسی سیلیل ) پروپیل ] آمین در رنگ ها و پوشش ها برای بهبود چسبندگی به سطح استفاده می شود.
  • بیس [3-( تری اتوکسی سیلیل ) پروپیل ] آمین را برای بهبود استحکام خمشی، استحکام کششی، قدرت ضربه و مدول الاستیسیته، مقوامت به رطوبت و سایش، چسبندگی، توزیع پرکننده، رفتار رئولوژیکی، درجه پرکنندگی بیشتر استفاده می شود.
1مجموع 1 محصول
1مجموع 1 محصول
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
9 / 10
از 73 کاربر