ایزو سیانات سیلان ها

ایزو سیانات سیلان ها دارای گروه عاملی N=C=O هستند. عاملیت سیانات در ایزو سیانات سیلان ها واکنش پذیری آلکیل سیانات ها را دارد. ایزو سیانات سیلان هاترکیباتی هستند که عاملیت ایزوسیانات و آلک اکسی را با هم ترکیب نموده اند. ایزوسیانات سیلان ها می توانند به راحتی با هیدروژن فعال در پلیمرهای آلی ترکیب شوند. گروه آلکوکسی در ایزوسیانات سیلان ها می تواند هیدرولیز شده و گروه سیلانول بسیار فعال را تشکیل دهد و چسبندگی بسیار خوبی به سطوح غیرآلی متنوعی را ارائه دهد.

کاربردهای ایزوسیانات سیلان ها

ایزوسیانات سیلان عمدتاً به عنوان بهبود دهنده ی چسبندگی در صنایع رنگ و پوشش ، چسب ها و مهروموم ها استفاده می شود. ایزو سیانات سیلان می تواند چسبندگی به سطوح را تقویت نموده و آبگریزی سطح را افزایش دهد.

ایزو سیانات سیلان همچنین در پلی یورتان با رطوبت قابل اصلاح و پوشش های دو بخشی پولی یورتان فعال کاربرد دارد.

علاوه بر کاربردهای فوق، ایزو سیانات سیلان ها به خوبی نقش اتصال دهند عرضی (کراس لینکر) را در پوشش ها و مهروموم های پولی یورتان ایفا می کنند.

بیشترین مصرف ایزو سیانات سیلان ها در پلیمرهای پلی یورتان اصلاح شده با سیلیل است که با پلیمرهای SPUR شناخته می شوند. این سیلان ها به عنوان کراسلینکر برای پلیمرهای پلی یورتان ایفای نقش می کنند.

ایزو سیانات سیلان ها به عنوان اصلاح کننده پلیمرها نیز کاربرد دارد که می توان آنها را به نام پلیمرهای اصلاح شده با سیلان یا MS نامید. پلیمرهای SPUR و MS مشابهت های بسیار دارند. هر دو پلیمر عمدتاً برای تولید مهروموم ها در ساخت و ساز و صنایع ساختمان سازی کاربرد دارند.

 

1مجموع 2 محصول
1مجموع 2 محصول
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
9 / 10
از 73 کاربر