ان-[3-( تری متوکسی سیلیل ) پروپیل ] اتیلن دی آمین

ان-[3-( تری متوکسی سیلیل ) پروپیل ] اتیلن دی آمین N-[3-(Trimethoxysilyl)propyl]ethylenediamine یک مایع شفاف و بی رنگ است. ان-[3-( تری متوکسی سیلیل ) پروپیل ] اتیلن دی آمین یک مایع قلیایی قوی است. ان-[3-( تری متوکسی سیلیل ) پروپیل ] اتیلن دی آمین نسبت به هیدرولیز بسیار حساس است.

ان-[3-( تری متوکسی سیلیل ) پروپیل ] اتیلن دی آمین با نام های ان-(2-آمینو اتیل )-3-( تری متوکسی سیلیل ) پروپیل آمین N-(2-Aminoethyl)-3-(trimethoxysilyl)propylamine و [3-(2-آمینو اتیل آمینو) پروپیل ] تری متوکسی سیلان [3-(2-Aminoethylamino)propyl]trimethoxysilane نیز شناخته می شود.

ان-[3-( تری متوکسی سیلیل ) پروپیل ] اتیلن دی آمین با آب به صورت نا محدود مخلوط می شود و خودبخود هیدرولیز می گردد. با توجه به انتالپی اختلاط با آب گرماده است. به طور کلی  اختلاط با الکل با تغییر خود کاتالیستی گروه های آلکوکسی ممکن است. در هیدروکربن های آلیفاتیک و آروماتیک و اترهای یا استرها ان-[3-( تری متوکسی سیلیل ) پروپیل ] اتیلن دی آمین به راحتی حل می شود.در مخلوط کردن ان-[3-( تری متوکسی سیلیل ) پروپیل ] اتیلن دی آمین با کتون ها و هیدروکربن های هالوژن دار واکنش کندی روی می دهد.  

کاربرد ان-[3-( تری متوکسی سیلیل ) پروپیل ] اتیلن دی آمین

  • ان-[3-( تری متوکسی سیلیل ) پروپیل ] اتیلن دی آمین به عنوان یک عامل اتصال دهنده ی موثر در الاستومرهای تقویت شده با خاک رس مانند لاستیک های طبیعی و نیتریل  به منظور ارتقای خواص فیزیکی و دینامیکی استفاده می شود.
  • ان-[3-( تری متوکسی سیلیل ) پروپیل ] اتیلن دی آمین همچنین به عنوان عامل اتصال دهنده برای نایلون 6 تقویت شده با مواد معدنی ، نایلون 6/6 و پلی بوتیلن اتر فتالات به منظور افزایش مقاومت خمشی و کششی ترکیبات ترموپلاستیک به کار می رود.
  • ان-[3-( تری متوکسی سیلیل ) پروپیل ] اتیلن دی آمین می تواند برای تکمیل الیاف شیشه استفاده شود یا به صورت افزودنی رزینی برای الیاف شیشه تقویت شده با ترکیبات فنول ، ملامین و اپوکسی به کار رود.
  • ان-[3-( تری متوکسی سیلیل ) پروپیل ] اتیلن دی آمین به منظور بهبود چسبندگی و افزایش مقاومت ترکیبات استفاده می شود.
  • ان-[3-( تری متوکسی سیلیل ) پروپیل ] اتیلن دی آمین به عنوان پرایمر (primer) فلز و شیشه برای بهبود چسبندگی پوشش ها به سطوح شیشه و فلز استفاده می شود.
  • ان-[3-( تری متوکسی سیلیل ) پروپیل ] اتیلن دی آمین می تواند به عنوان بهبود دهنده چسبندگی در پلی سولفیدها، پلاستیسول پلی وینیل کلرید و چسب های اپوکسی و مهروموم ها به کار رود.
1مجموع 1 محصول
1مجموع 1 محصول
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
9 / 10
از 73 کاربر