ان-(3-تری متوکسی سیلیل پروپیل)آنیلین

ان-(3-تری متوکسی سیلیل پروپیل)آنیلین N-(3-trimethoxysilylpropyl)aniline عاملیت های فنیل و آمینی را در یک مولکول ترکیب کرده است. ان-(3-تری متوکسی سیلیل پروپیل)آنیلین یک بهبود دهنده ی موثر چسبندگی در سیستم های رزین های تقویت شده است. 

ان-(3-تری متوکسی سیلیل پروپیل) آنیلین در اکثر حلالها مانند الکل، استون، الدئید، استر و هیدروکربن حل می شود. همچنین ان-(3-تری متوکسی سیلیل پروپیل)آنیلین در آب هیدرولیز می شود.

ان-(3-تری متوکسی سیلیل پروپیل)آنیلین با نام های 3-آنیلینو پروپیل تری متوکسی سیلان 3-Anilinopropyltrimethoxysilane و 3-( ان-فنیل آمینو) پروپیل تری متوکسی سیلان 3-(N-Phenylamino)propyltrimethoxysilane نیز شناخته می شود.

کاربرد ان-(3-تری متوکسی سیلیل پروپیل)آنیلین

  • ان-(3-تری متوکسی سیلیل پروپیل)آنیلین یک بهبود دهنده ی چسبندگی عالی برای سیستم های رزینی است. سیلان پایداری حرارتی بسیار خوبی بروز می دهد بنابراین ان-(3-تری متوکسی سیلیل پروپیل)آنیلین در حرارت بالا کاربرد دارد. آمین نوع دوم در سیستم هایی مناسب است که تنها یک واکنش بین رزین و سیلان مطلوب است.
  • ان-(3-تری متوکسی سیلیل پروپیل)آنیلین همچنین با سیستم های رزینی اپوکسی، فنیلیک، یورتان، ایمید و ملامین واکنش می دهد.

 

1مجموع 1 محصول
1مجموع 1 محصول
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
9 / 10
از 73 کاربر