ان-( 3-تری متوکسی سیلیل پروپیل ) سیکلوهگزان آمین

ان-( 3-تری متوکسی سیلیل پروپیل ) سیکلوهگزان آمین N-(3-trimethoxysilylpropyl)cyclohexaneamine یک مایع شفاف تا کاهی رنگ است. پیپرازینیل-پروپیل متیل دی متوکسی سیلان یک آلکوکسی سیلان آمینی است.  ان-(3-تری متوکسی سیلیل پروپیل ) سیکلوهگزان آمین به صورت اتوکاتالیستی در حضور رطوبت سیلانول تولید می کند. سیلانول های تولید شده می توانند با خودشان واکنش دهند و سیلوکسان تولید کنند یا به یک ماده ی غیرآلی متصل شوند.

ان-(3-تری متوکسی سیلیل پروپیل ) سیکلوهگزان آمین با نامه های [3-(تری متوکسی سیلیل ) پروپیل ] آمینو سیکلوهگزان [3- (trimethoxysilyl)propyl] aminocyclohexane  و ان-3-(تری متوکسی سیلیل)-پروپیل سیکلوهگزیل آمین 3-(N- cyclohexylamino) propyltrimethoxysilane نیز شناخته می شود.

کاربرد ان-( 3-تری متوکسی سیلیل پروپیل ) سیکلوهگزان آمین

  • ان-(3-تری متوکسی سیلیل پروپیل ) سیکلوهگزان آمین به عنوان بهبود دهنده ی چسبها ، مهروموم ها و پوشش ها استفاده می شود.
  • ان-(3-تری متوکسی سیلیل پروپیل ) سیکلوهگزان آمین می تواند به عنوان اصلاح کننده سطوح فیلرها برای پلیمرهای اصلاح شده با سیلان که به عنوان اتصال دهنده در چسبها و مهرو موم ها کاربرد دارند، استفاده شود.

 

1مجموع 1 محصول
1مجموع 1 محصول
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
9 / 10
از 73 کاربر