(ان-فنیل آمینو)متیل تری متوکسی سیلان

(ان-فنیل آمینو)متیل تری متوکسی سیلان n-phenilamino)methyltrimethoxysilane) یا ان- ( تری متوکسی سیلیل متیل ) آمین یا آمینو-متیل-تری متوکسی سیلان، یک آلفا سیلان است. در ( ان-فنیل ) متیل تری متوکسی سیلان نزدیکی اتم سیلیسیم و نیتروژن واکنش هیدرولیز را نسبت به ( آمینو پروپیل ) سیلان تسریع می کند. ( ان-فنیل ) متیل تری متوکسی سیلان در بیشتر حلال ها مانند آلکل ها، استون، آلدئید، استر و هیدروکربن حل می شود. ( ان-فنیل ) متیل تری متوکسی سیلان در آب هیدروزلیز می شود.

کاربرد ( ان-فنیل ) متیل تری متوکسی سیلان

( ان-فنیل آمینو ) متیل تری متوکسی سیلان در ساخت پلیمرهای اصلاح شده ی سیلیل استفاده می شود. این پلیمرها به عنوان اتصال دهنده در مهروموم ها و چسب ها کاربرد دارند.

همچنین ( ان-فنیل آمینو ) متیل تری متوکسی سیلان به عنوان اتصال دهنده عرضی ( کراسلینکر ) و تسریع کننده جسبندگی در اتصال عرضی ( کراسلینک کردن ) سیلان مانند چسب ها استفاده می شود.

( ان-فنیل آمینو ) متیل تری متوکسی سیلان به عنوان اصلاح کننده سطح پرکننده ها نیز استفاده می شود.

 

1مجموع 1 محصول
1مجموع 1 محصول
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
9 / 10
از 73 کاربر