(ان-فنیل آمینو)متیل تری اتوکسی سیلان

(ان-فنیل آمینو)متیل تری اتوکسی سیلان N-phenylamino) methyltriethoxysilane) یا آنیلینو-متیل-تری اتوکسی سیلان یا ان- (تری اتوکسی سیلیل متیل ) آنیلین یک آلفا سیلان جدید است. نزدیکی اتم نیتروژن به اتم سیلسکون می تواند واکنش هیدرولیز را در مقایسه با آمینو پروپیل سیلان تسریع نماید.

کاربرد ( ان-فنیل آمینو ) متیل تری اتوکسی سیلان

( ان-فنیل آمینو ) متیل تری اتوکسی سیلان در موارد زیر کاربرد دارد :

  • تولید پلیمر سیلیل اصلاح شده که به عنوان اتصال دهنده ارائه می شود
  • تولید چسب ها و مهر و موم ها
  • اتصال دهنده عرضی
  • بهبود دهنده چسبندگی در فرمول های اتصال دهنده عرضی
  • اصلاح کننده سطح برای پرکننده ها (مانند شیشه، متال اکسیدها، آلومینیوم هیدروکسید) و پیگمنت ها

 

1مجموع 1 محصول
1مجموع 1 محصول
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
9 / 10
از 73 کاربر