ان-بیس [3-( تری متوکسی سیلیل ) پروپیل ] -1و2-اتیلن دی آمین

ان-بیس [3-( تری متوکسی سیلیل ) پروپیل ] -1و2-اتیلن دی آمین N-BIS[3-(TRIMETHOXYSILYL)PROPYL]-1,2-ETHYLENE DIAMINE تولید یک مایع زرد کم رنگ است.

کاربرد ان-بیس [3-( تری متوکسی سیلیل ) پروپیل ] -1و2-اتیلن دی آمین

  • ان-بیس [3-( تری متوکسی سیلیل ) پروپیل ] -1و2-اتیلن دی آمین به عنوان اتصال دهنده موثر برای نایلون 6 توقیت شده با مواد معدنی، نایلون 6/6 و پلی بوتیلن ترفتالات به منظور افزایش مقاومت خمشی و کششی ترکیب ترمپلاستیک استفاده می شود. ان-بیس [3-( تری متوکسی سیلیل ) پروپیل ] -1و2-اتیلن دی آمین می تواند به عنوان تکمیل کننده الیاف شیشه یا افزودنی رزینی برای الیاف شیشه ی تقویت شده با فنولیک، ملامین و اپوکسی به کار رود.
  • ان-بیس [3-( تری متوکسی سیلیل ) پروپیل ] -1و2-اتیلن دی آمین به عنوان یک اتصال دهنده به منظور افزایش چسبندگی و مقاومت محصول استفاده می شود.
  • ان-بیس [3-( تری متوکسی سیلیل ) پروپیل ] -1و2-اتیلن دی آمین یک پرایمر شیشه یا فلز است که چسبندگی بسیاری از انواع پوشش ها را به شیشه یا فلز افزایش می دهد.
  • ان-بیس [3-( تری متوکسی سیلیل ) پروپیل ] -1و2-اتیلن دی آمین به منظور افزایش چسبندگی و مقاومت در پلی سولفیدها، پلاستیسول پلی وینیل کلرید و اپوکسی به کار می رود.

 

1مجموع 1 محصول
1مجموع 1 محصول
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
9 / 10
از 73 کاربر