ان-بوتیل تری متوکسی سیلان

ان-بوتیل تری متوکسی سیلان n-butyltrimethoxysilane یک آلکیل آلکوکسی سیلان است. ان-بوتیل تری متوکسی سیلان در دمای محیط مایع و به بی رنگ یا کاهی است. ان-بوتیل تری متوکسی سیلان در آب حل نمی شود. ان-بوتیل تری متوکسی سیلان نسبت به ان-بوتیل تری اتوکسی سیلان با آب سریع تر واکنش می دهد.

کاربرد ان-بوتیل تری متوکسی سیلان

ان-بوتیل تری متوکسی سیلان می تواند برای پودرهای غیر آلی یا مواد پرکننده اصلاح سطح آبگریز ایجاد کند.

 

1مجموع 1 محصول
1مجموع 1 محصول
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
9 / 10
از 73 کاربر